Haberler

Av. Özgür Mert Balcı: “Noter koşulunun aranmasının hukuken mümkün olamayacağını düşünmekteyim”

  • 17/04/2019

Beşiktaş Kulübü ve Tüzük Tadil Kurulu Üyesi Avukat Özgür Mert Balcı, son günlerde yaşanan Noter imzası krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Duhuliye.com’un haberine göre Özgür Mert Balcı’nın haberi şöyle;

Beşiktaş JK Derneğinin 2013 yılında yapılan Tüzük Tadilat çalışmaları, dönemin genel sekreteri Sn. Mesut Urgancılar, Sn. Oğuz Anter, Sn. Prof. Dr. Dursun Arıkboğa, Sn. Atıf Keçeci, rahmetli avukat Murat Ersöz ve benim katılımlarımla yapılmıştır. Hazırlanan Tüzük Tadil Çalışması BJK Yönetim Kurulu’na teslim edilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun Oluşumu ve Seçimi maddeleri görüşülürken, Başkan adayı olabilmek için belirli sayıda üyenin önerisinin aranıp aranmayacağı, bu üyelerin sayısı, önerinin şeklinin nasıl olacağı konuları ayrıntılı olarak müzakere edilmiştir.

Komisyon üyesi olarak benim kişisel görüşüm; Başkan adayının, en az 250 üyenin noter onaylı önerisi ile başvuru yapması yönünde idi.

Ancak, yapılan müzakerelerde; benim önerimin kabul görmemesi üzerine şu an tüzükte yer alan hali taslağa geçmiştir ve genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

BJK Tüzüğünün Yönetimin oluşumu ve Seçimini düzenleyen 35. Maddesi bir usul hukuku normudur. Usul kurallarında lafzi (dar) yorum yapılması zorunludur. Kıyas yoluyla genişletilmesi mümkün olmamalıdır.

Yine aynı maddede verilen listelerin Divan Başkanlık Kurulu tarafından kontrol edileceği hükmü yer almaktadır. Bu kural divan kuruluna hem bir hak hem de bir ödev yüklemektedir. Divan heyeti aday önerisinde bulunan üyelerine her türlü iletişim aracı ile ulaşarak kontrol görevini yerine getirmelidir. Gerçek dışı bir durum varsa bunu tutanak altına almalıdır.

Yukarıda da belirttiğim üzere Noter onaylı başvuru şartı (kişisel olarak talep etmeme rağmen) kabul edilmemiştir. Bu nedenle mevcut durumda Noter koşulunun aranmasının hukuken mümkün olamayacağını düşünmekteyim.

Av. Özgür Mert Balcı

Kaynak: 17.04.2019 – duhuliye.com


PAYLAŞ: "Değişimi Destekle"

Araç çubuğuna atla